title1   
 Startsida       Våra erbjudanden       Om turboagile       Kontakta oss       EnglisH       "the Pm from helL"

 game2
VÅRA ERBJUDANDEN
För mer information om respektive erbjudande, maila thomas.dahlgren@turboagile.com eller ring 070 - 621 74 00.

Kickstart systemutveckling
Med ett intensivt workshopformat nonstop 4 dagar, kickstartas ett systemutvecklingsarbete. I enlighet med den turboagila metoden, startar vi först utvecklingsmotorn, därefter kommer planen.
För ett mindre system kan detta räcka vad gäller systemutvecklingsarbete men det troliga är att kickstarten etablerar:
  • En prototyp som sedan kan bli ett riktigt system
  • Processer och rutiner för ett fortsatt utvecklingsarbete
  • Projektplan för det fortsatta arbetet
  • Utbildade och peppade medarbetare som kan föra arbetet vidare
  • Ett samarbete med offshorepartner (baserad i Indien) om så önskas
OBS. Detta kräver ett starkt mandat från ledning samt omfattande medverkan under 4 dagar från berörda kundpersoner.

Projektledning
Traditionell IT projektledning genom alla projektfaser, från förstudie till färdigt system stabiliserat i produktion.

Kravhantering
Funktionell och icke-funktionell kravhantering för att säkra att rätt verksamhetsbehov blir rätt realiserade i den IT lösning som skapas.

Testledning
Testledning för systemtest, acceptanstest, prestandatest.

Offshorelösning för systemutveckling & systemförvaltning
Upprätta samarbete mellan kund och offshorepartner i Indien. Skapa rätt processer för att säkra ett långsiktigt lyckat samarbete.

Turboagile hör till Troisdim AB Att: Dahlgren, Banérgatan 45, SE - 115 22 Stockholm        Tel: 070 - 621 74 00