Curriculum Vitae


Thomas Dahlgren

Program- och projektledare med 20 år inom systemutveckling och affärsutveckling. Erfarenhet från stora förändringsprojekt inom bl a logistik, förvaltning, finans. Har internationell erfarenhet. Är med och driver förändring hela vägen från förstudie till realiserad affärsnytta. Certifierad projektledare (PMI), kan ITIL, Dynamics AX, processanalys, kravhantering, agila metoder. 


Erfarenhetsområden

Företag / organisationer: Finansbolag, grossister, detaljister, transportföretag, statliga verk, banker, telekomföretag, elektronikföretag, ideella organisationer, kemiföretag, försvarsindustri, återvinning.

Verksamhet / system: Finansbolagssystem, logistik, affärssystem, ärendehantering, extranet för återförsäljare, processanalyser, verksamhetsutveckling, strategiarbete, programkontor, medlemshantering, fundraising, elektroniska marknadsplatser, produktutveckling, service management, systemintegration, content management.

Roller: Utvecklare, designer, projektledare, programledare, testledare, workshopledare, analytiker (verksamhet, processer), utredare, lärare, personalansvarig, säljare.

Om Thomas

Fakta: Gift, två barn, bor i Stockholm, född 64.

Tre egenskaper: Resultatorienterad, humanistisk, prestigelös.

Intressen: Skönlitteratur, resor, socialt umgänge, marathonlöpning, snowboard.

Utbildning

Akademisk: Civ.ek från Handelshögskolan i Stockholm, c:a 110 poäng i Litteratur, Franska, Historia, Juridik från Stockholms universitet.

Företagskurser: Interna kurser i metodik, projektledning, systemutveckling, ledarskap samt olika  managementverktyg (Balanced Scorecard, BPR, workshop facilitation etc). Externa kurser i olika verktyg och metoder (Oracle, PMI´s PM kurs, ITIL, datamodellering etc).

Anställningar

TROISDIM AB (2011 - ) Uppdrag i eget bolag.

Centigo AB (2006 - 2011)  Konsult. Projektledning.

TROISDIM AB (2002 - 2006)  Enstaka konsultuppdrag i eget bolag.

OrgConsult AB (2004 - 2005)  Konsult. Projektledning.

Cambridge Technology Partners Benelux BV (2000 - 2002)  Konsult. Projekt- och programledning.

Cambridge Technology Partners Skandinavien AB (1995 - 2000)  Konsult. Projekt- och programledning, funktionell arkitekt, processanalys, kvalitetssäkring, pre-sales arbete, med i ledningsgruppen.

Andersen Consulting (Accenture) (1989 – 1995)  Konsult på Systems Integration. Utveckling, design, projektledning, utbildning.

Tekniker / metoder / koncept / språk

Projektstyrning:  PROPS, PMI´s PMBOK, Scrum.

Metoder: Systemutvecklingsmetoder som Method/1, Cambridgemetoden, UML / RUP.

Verktyg:  Office, MS Project, Visio.

Certifieringar: Certifierad Project Manager Professional (PMI) år 1999; Certifiering i ITIL Foundation år 2005.

Språk:  Svenska (modersmål), engelska (flytande), franska (nästan flytande), tyska (lite).

---------------------------------------------------------------------------------------

Projekt

Juni 2010 - maj 2011

Roll / uppgifter: Delprojektledare för datatvätt och konvertering från flera legacy system till AX. C:a 5 personer
Bransch / kund: Stor svensk kund inom återvinningsbranschen. 
Beskrivning: Införande av nytt affärssystem.
Teknologi: MS Dynamics AX.

Jan 2009 - juni 2011

Roll / uppgifter: Teknisk projektledare på beställarsidan. Innebar koordinering, 
styrning och kvalitetssäkring av leverantörer. Ingick även IT strategiarbete, test,        systemförvaltning och incidenthantering. 
Bransch /kund:
Monopolkund inom detaljhandel. 
Beskrivning:
Införande av nytt system för Content Management, E-handel och Sök.
Teknologi:
Episerver, Commerce Server, FAST.    

Juni 2008 - dec 2008 

Förstudie: Utredning på området Identity & Access Management (IAM) för svensk matvarukedja (ICA).

Juni 2007 - juni 2008

Roll: Projektledare. 
Bransch / kund: Logistik och detaljhandel. Svenskt företag innehållande flera klädkedjor med mera (RNB).
Beskrivning: Införande av nytt heltäckande ERP system. Projektstorlek: 10 – 20 personer. Stockholm.
Teknologi: MS Dynamics (Axapta), SQL server.   

Okt 2006 - juni 2007

Roll: Stöd. 
Bransch / kund:
Logistik, matvarudistribution (ICA). 
Beskrivning: Förbättring av processer, kvalitetssäkring, introduktionsprogram för den avdelning som ansvarar för förvaltning och utveckling av det svenska logistiksystemet. Stockholm.
Teknologi:  IBM stordator + ett antal stödverktyg.   

Aug 2006 - april 2007

Roll: Delprojektledare för datakonvertering, uppsättning tekniska miljöer och integrationer samt även teknisk kvalitetssäkring (halvtid). 
Bransch / kund:
Medlemsorganisation (Svenskt Näringsliv). 
Projekt: Införande av nytt system för medlemshantering med mera. Delprojektstorlek: 2 – 4 personer. Stockholm. 
Teknologi: Java, SQL Server.   

----------------------

Anslöt till Centigo AB augusti 2006.

----------------------

Mars 2006 - juni 2006 

Roll: Projektledare. 
Bransch / kund:
Telekom (Sony Ericsson).
Projekt:
Design, utveckling av pilot för ny content managementlösning. Projektstorlek: 10 - 15 personer. Stockholm.
Teknologi:
Core Media, Java.

Nov 2005 - mars 2006

Roll:
Projektledarstöd.
Bransch / kund: Försvarsindustri (SAAB).
Beskrivning: Stöd vad avser planering och uppföljning av stora projekt. Stockholm.
Teknologi: MS Project Server.

April 2004 - sept 2005


Roll: Projektledare, designer.
Bransch / kund: Fundraising, välgörenhet (Röda Korset).
Projekt: Först project recovery, därefter design, utveckling, implementering system för medlemshantering, fundraising etc. Projektstorlek: 5 - 10 personer. Stockholm.
Teknologi: MS .Net, SQL server, Crystal Report.

Jan 2004 - feb 2005

Roll / uppgifter:
 Verksamhetsutveckling, strategiarbete. 
Bransch / kund: Flera bussbolag i gemensamt samarbete.
Projekt: Kompetensutveckling, framtagande av strategisk plan. 

Mar 2002 - dec 2003

Enstaka uppdrag i eget bolag (”nöjd kund index”, säljarbete för konsultnätverk); pappaledig  (12 månader).

----------------------

Efter Cambridge Benelux var jag pappaledig ett år med dotter. Därefter en del egna uppdrag. Våren 2004 började jag på OrgConsult AB, ett mindre bolag med fokus på verktyg för medlems- och välgörenhetsorganisationer.  

---------------------

 Okt 2000 - jan 2002

Roll: Programledare / projektledare. 
Bransch / kund:
Elektronik, hårdvara, mjukvara (HP).
Program / projekt:
Vidareutveckling av befintligt webbaserat extranet för återförsäljare samt tillhörande förändringar i arbetssätt. Programstorlek c:a 40 personer. Projektstorlek: 15 – 20 personer. Amsterdam, Nederländerna.
Teknologi:
Broadvision, datalager.   

Aug 1998 - juni 2000

Roll: Projektledare. 
Bransch / kund: Finans (Telia Finans).
Projekt:
Design, utveckling, implementering webbaserat system för huvudprocessen. Projektstorlek: 10 – 15 personer. Stockholm.
Teknologi:
Lotus Notes Domino, Acrobat Reader, MS Transaction Server, Java applets, MS office, underliggande RDB.

Kommentar: Detta var min tredje stora förändringsresa. Bolaget upplevde lägre marginaler på sina hyreskontrakt. För att kompensera önskade de få in större volymer. Genom standardisering av processen och med ett system på webben, kunde en stor del av arbetsinsatsen läggas över på partners. Huvudsaklig utmaning bestod i att hantera deras egna säljare då systemet märkbart reducerade deras betydelse (och bonus). Då företaget senare såldes gjordes en värdering där det ansågs att företaget hade dubblerat i värde tack vare detta system och dess möjligheter till nya affärsmodeller.

Mar 1998 - juni 1998

Roll: Projektledare. 
Bransch / kund:
Kemi, parfymessenser. Franskt dotterbolag (Givaudan Roure) till schweizisk kemikoncern (La Roche). 
Projekt:
Design client / serversystem för global ärendehantering. Projektstorlek: 5 personer. Paris, Frankrike och NY, USA. 
Kommentar:
Under samma tid hjälpte jag även Pariskontoret med startup aktiviteter.

 
Jan 1998 - mar 1998

Kvalitetssäkringsuppdrag. Bank. Stockholm.

Okt 1997 - dec 1997

Processanalys. Ericsson Radio. Moskva, Ryssland.

Dec 1995 - okt 1997

Roll: Programledare / projektledare. 
Bransch / kund: Myndighet, förvaltning (Lantmäteriverket).
Program / projekt:
Design, utveckling, implementering client / serversystem för att stödja ny arbetsprocess. Tillhörande sidoprojekt: Förändringar i ”legacy” system, hantering av övertalighet, utbildning, utveckling av GIS system. Programstorlek: 30 – 50 personer. Gävle.
Teknologi:
Oracle Forms, Oracle Designer 2000, Dokumenthanteringssystem, integration med stordator, integration med GIS system, MS office, integration med ekonomisystem, verktyg för systemadministration. 
Kommentar:
Detta var min andra stora förändringsresa. Handlade om besparingskrav som ledde till förändringstryck. Därefter processanalys (gå från 10 handläggare till en, från 6 månaders handläggningstid till en), design, utveckling, koordinering alla sidoprojekt, test, utrullning, stöd för att hantera internpolitiken etc. Som business case började det realiseras från 1999 med full effekt från 2000. Kärnsystemet används fortfarande vid lantmäteriförrättningar. Det har nu även fått en webbversion.

 
Aug 1995 - dec 1995

Kvalitetssäkringsprojekt på Cambridge. Stockholm. 

----------------------

Mellan Andersen Consulting och Cambridge Technology Partners, tog jag det lugnt under 4 månader med skidåkning och böcker. Jag utvecklade då också ett sällskapsspel som sålde bra under några år.

----------------------

Feb 1992 - mar 1995

Roll: Projektledare, designer.
Bransch / kund:
Logistik, matvarudistribution (ICA). 
Projekt:
Design, utveckling, implementering client / serversystem för säljfunktionalitet, delprojekt i ett större program. Projektstorlek: 10 personer. Stockholm, Göteborg. Programstorlek c:a 150 personer. 
Teknologi:
Andersen client / serververktyg, DB2, C, OS/2, IBM stordator.  

Mar 1991 - feb 1992

Roll: Designer.
Bransch / kund: Logistik, matvarudistribution (ICA). 
Projekt:
Design, utredning system för bemanningsplanering och ackord, delprojekt i ett större program. Programstorlek c:a 150 personer.

 
Kommentar ICA projektet:

Under 90-talet genomfördes ett genomgripande förändringsprojekt hos ICA. De gick från 3 bolag, stort antal distributionscentraler och flera system till en avancerad och mer ekonomisk logistiklösning. Bland annat blev de först med att införa autoorder och plockoptimering. Under hela engagemanget hade jag flera roller, från systemdesigner till projektledare för ett av delsystemen.

Hela resan kännetecknades av:

Stort program: c:a 100 – 120 konsulter + ICA:s egen personal

Delvis användande av ny teknik: vissa delsystem byggdes i client / server miljö

Stort förändringsmotstånd

Omfattande arbete med utrullning och stabilisering

Än idag lever kärnan av detta logistiksystem kvar på ICA då det är svårt att ersätta med motsvarande paketlösning. De perifera delarna av systemet har dock ersatts med andra lösningar.

Aug 1989 - feb 1991

Roll: Utvecklare, designer. 
Bransch / kund:
Finans. Flera finansbolag. 
Projekt:
Design, utveckling, installation av finansbolagssystem (Andersen Consulting produkt). 
Teknologi:
AS/400.