logo  Hur det fungerar: IDÉ --> PROJEKT --> BOLAG                    LOGIN     REGISTRERING
   STORA IDÉER       lÅNA UT       INVESTERA       OM OSS       ENTREPRENÖR       partner       MENTOR       eNGLISH       

                  Denna sida beskriver hur processen ser ut, från det att Du registrerar en idé till det att ett livskraftigt bolag lämnar boet.                   Kommentar     
Entreprenören Full Flow
Registrera idé
Detta innebär att Du beskriver idén så utförligt som möjligt och publicerar den på Full Flow. Till detta beskriver Du också vilka steg som Du anser behövs för att ta idén från detta stadium in i projektstadiet. Idéer får vara väldigt fria vad gäller innehåll så länge de är seriösa och syftar till att åstadkomma något gott. En del idéer kommer att vara kvar på idéstadiet och i bästa fall ha bidragit till intressanta diskussioner och perspektiv. Andra idéer kommer att uppvisa tillräcklig substans för att kunna gå vidare i processen.

 • Mer information
 • Om Din upphovsrätt

Registrera idé
Full Flow erbjuder en process där idéer granskas och där det ges ett aktivt och strukturerat stöd till idéskapandet. 

 • Granskar och screenar idéer
 • Samlar intressenter kring idéer
 • För utvalda idéer, hjälper dem att växa
 • Strukturerade idédiskussioner
 • Brainstorming (Delphiteknik)
 • Seminarier etc
Starta projekt
Detta innebär att Du som entreprenör börjar driva idén som ett projekt. Avtal upprättas mellan Dig (och din grupp) och Full Flow. Med stöd från en mentor tas det fram en  projektplan. Långivning till Dig som entreprenör kan också starta.

 • Mer information

Starta projekt
Full Flow erbjuder ett antal tjänster i samband med att projekt startar. En del av dessa utförs av partners.
 
 • Mentorskap
 • Ekonomifunktion
 • Fakturering (via Full Flow)
 • IT stöd
 • ETC

Driva projekt
Detta innebär att projektet drivs framåt i enlighet med projektplan. Löpande ges aktivt stöd, dels från mentor och dels från andra parter. Samtidigt som detta pågår blir det en periodisk bedömning av projektet. 

 • Mer information
Driva projekt
Full Flow ger aktivt stöd, utför periodisk bedömning och förmedlar lån och tillbakabetalningar. 
 • Betygsättning av projektet (innebär också en riskbedömning)
 • Fortsatta stödtjänster (se ovan)
 • Marknadsföring av projektet
 • ETC
Starta bolag
Detta innebär att projektet går över till aktiebolagsform. 

 • Mer information

Starta bolag
Full Flow administrerar processen kring bolagsstarten och erbjudandet 
om initial aktieteckning. Tidiga långivare (som har trott på projektet) ges bättre villkor jämfört med de investerare som kommer in senare. 
 • Mer information
Driva bolag
Du fortsätter driva bolaget enligt den plan som ligger.

 • Mer information
Driva bolag
Full Flow ger fortsatt stöd. I den takt som passar görs bolaget mer och mer självständigt. Det finns också en tjänst som förmedlar köp & sälj av bolagets aktier.
 • Mer information
Exit
Du lämnar Full Flow och fortsätter driva bolaget i egen regi.

 • Mer information