logo  MINA ENGAGEMANG                                                                                      LOGIN     REGISTRERING
  STORA idéer       LånA UT       INVESTERA       OM OSS       ENTREPRENÖR       partner       MENTOR       eNGLISH       

                 Totaler
Utlåning              155 000     till 8 projekt
Investering          230 000
   i 2 bolag
Totalt                  385 000
Övriga engagemang
  • 451-B Förmedling kontakter / marknadsföring
  • 234-P Mentorskap
  • 432-I Vill bidra
    
ID Rubrik Engagemang Rating  Risk Rating Värde Actions
451-B Internationellt kampanjverktyg för SMS kanalen.

1 300 aktier. Investering: 130 000. Uppskattat värde: 260 000.       

4 High   pic10pic11
122-B CSR Marknadsplatsen. 1 000 aktier. Investering: 100 000. Uppskattat värde: 100 000. 3 Medium   pic10pic11
347-P Nanomaterial för fritidskläder. Utlåning: 35 000. 3 Medium   pic10