logo  STORA IDÉER                                                                                                    LOGIN     REGISTRERING
  STORA idéer       LånA UT       INVESTERA       OM OSS       ENTREPRENÖR       partner       MENTOR       eNGLISH       
 
Sökvillkor:
Storlek (Liten idé, Medelstor, Megasatsning); Bransch (IT, Bioteknik, Juridik, Konsumentprodukt etc); Plats (Lokal, Sverige, Europa, Världen); Typ (Ny affärsmodell, Ny samhällsmodell etc)
Fler sökvillkor


ID Storlek Kort beskrivning Bransch Typ Plats Actions
351-I             Medel.   
Borde finnas ett lättanvänt verktyg för personer på marknadsavdelningar som ger möjlighet att skräddarsy kampanjer för SMS kanalen.    

IT, Marknadsföring Ny tjänst Världen          pic3     
236-I Medel Ekonomisk samverkan kring tjänster i turistnäringen i Lindesberg. Därtill satsning på sommarfestival.  Turism Kluster Lokal, Lindesberg pic32
245-I Mega Kombinera följande dimensioner: Rymdsatsning, Mediaevent, Kretsloppssamhälle, Glesbygdssatsning och nya produkter inom byggnäringen. Detta är en idé som har bäring på alla dessa områden. IT, Byggnäring, Produkt, Turism, Media, Glesbygd, Rymd Ny affärsmodell Lokal, Sverige, Världen pic33